bewindvoeringbudgetbeheerduidelijkheid

ORIENTISbewindvoering

Durf je nog te pinnen bij de kassa? Wij helpen je inzicht te krijgen in je financiële situatie.

ORIENTISbudgetbeheer

Door samen te werken aan je financiële situatie, helpen wij je weer op weg!

ORIENTISduidelijkheid

Durf je de enveloppen ook niet meer te openen? Wij gaan graag samen met je aan de slag!

Wie zijn wij

Orientis Bewindvoering en Budgetbeheer is gevestigd in de gemeente Overbetuwe. De basis van Orientis ligt in Twente waar de oprichter vandaan komt en waar het bedrijf zijn naam aan te danken heeft. In de directe omgeving werd jaren geleden een bewindvoerder gezocht en zo werden de eerste stappen gezet met als doel mensen te helpen in hun financiële situatie.

Steeds meer mensen raken diep in de schulden. Het hebben van schulden heeft flinke gevolgen, zowel op financieel als persoonlijk vlak. Het is dan ook van groot belang dat de schuldenproblematiek snel wordt opgelost en dat de financiële situatie wordt gestabiliseerd. Dit is waar Orientis Bewindvoering en Budgetbeheer zich mee bezig houdt.

Orientis Bewindvoering en Budgetbeheer voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit het landelijke Kwaliteitsbureau CBM zijn vastgesteld. Om de kwaliteit van professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren te waarborgen heeft de wetgever algemene kwaliteitseisen opgesteld die zijn vastgelegd in het ‘Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’. Dit besluit is sinds 1 april 2014 van kracht.

Onze basis

De basis van Orientis Bewindvoering en Budgetbeheer is financiële rust creëren voor diegene die deze ondersteuning nodig hebben. Hierbij met als hoofdtaak het ontzorgen van de persoonlijke financiën. Deze visie van Orientis Bewindvoering en Budgetbeheer wordt ondersteund door vier pijlers te weten:

ORIENTISTRANSPARANT

Transparantie is een bron van innovatie. Door cliënten te betrekken bij de besluitvormingsprocessen wordt de kans gegeven mee te laten denken over hun eigen dilemma’s. Dit kan leiden tot onverwachte oplossingen en samenwerking.

ORIENTISEERLIJKHEID

De perceptie van eerlijkheid in zakelijke relaties met cliënten zijn een bijna noodzakelijke voorwaarde voor vertrouwen. Door eerlijk te communiceren hoe de zaken ervoor staan.

ORIENTISOPENHEID

Openheid van zaken geven is voor de cliënt erg belangrijk. Hoe staan de zaken ervoor en wat wordt er precies voor je gedaan en wat wordt van de cliënt verwacht.

ORIENTISVERTROUWEN

Wederzijds vertrouwen is de basis om een zakelijke overeenkomst aan te kunnen gaan. Heeft de cliënt het vertrouwen in de organisatie en vice versa.

Bewindvoering

Bewindvoering (ook wel beschermingsbewind genaamd) is een maatregel die is vastgesteld in de wet. In de wet is te lezen dat: “Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen die hem als rechthebbende toehoren of zullen toebehoren”. Bij bewindvoering gaat het dus om de financiële belangen van een cliënt. Niet de persoon zelf, maar zijn eigendommen worden onder bewind gesteld. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en rechten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezit van een huis en recht op loon of uitkering. Bewindvoering wordt uitgesproken door de rechtbank.

Orientis Bewindvoering en Budgetbeheer kan mensen helpen die niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn, psychiatrisch patiënt zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Orientis Bewindvoering en Budgetbeheer neemt deze zorg over van de betrokkene.

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld.

Budgetbeheer

De eerste stap in budgetbeheer is een belangrijke namelijk die van bewustwording en inzicht. Met inzicht alleen ben je er niet. Iemand kan wel zien dat hij of zij zaken anders moet aanpakken, maar vindt het vervolgens lastig om het gedrag ook daadwerkelijk aan te passen. Om iemand daarbij te kunnen helpen, is kennis van het proces van gedragsverandering en motivatie nodig. Orientis Bewindvoering en Budgetbeheer kan hierbij helpen.

Door een concreet budgetplan op te stellen wordt inzicht gecreëerd. Door op papier te zetten hoeveel er op een rekening binnen komt (inkomsten) en wat er precies wordt uitgegeven (uitgaven) wordt inzichtelijk hoe de financiële huishouding ervoor staat. Door samen de punten individueel te bespreken kunnen er keuzes worden gemaakt. Door deze keuzes zelf te laten maken wordt het bewustwording.

Ook samen kijken naar jouw financiële situatie? Wij helpen graag!